Ranskan Korkein Oikeus ( ”Cour de cassation”) vahvistaa irtisanomiskorvausten kiinteän suuruuusasteikon pätevyyden irtisanomistapauksissa ilman todellisia ja vakavia syitä

  • Accueil
  • Blog
  • Non classé
  • Ranskan Korkein Oikeus ( ”Cour de cassation”) vahvistaa irtisanomiskorvausten kiinteän suuruuusasteikon pätevyyden irtisanomistapauksissa ilman todellisia ja vakavia syitä

Korkeimman Oikeuden sosiaalikamari antoi 11 päivänä toukokuuta 2022 täysistunnossaan tärkeän päätöksen valituksista nro 21-14.490 ja 21.-15.247, koskien 22 syyskuuta 2017 annetulla määräyksellä vahvistetusta ja työlain L. 1235-3 §:ssä säädetystä ”Macronin” asteikosta,  jonka tarkoituksena on rajoittaa korvauksen määrää, jos työntekijä irtisanotaan ilman todellista ja vakavaa syytä.

Korkein Oikeus toteaa, että:

– Ilman todellista ja vakavaa syytä irtisanottujen työntekijöiden korvausten suuruus ei ole kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen nro 158 10 artiklan vastainen.

– Ranskalainen tuomioistuin ei voi sulkea pois edes tapauskohtaisesti asteikon soveltamista tämän kansainvälisen yleissopimuksen perusteella.

– Ranskan lainsäädäntöä ei voida tarkastaa Euroopan sosiaalisen peruskirjan 24 artiklan noudattamisen varmistamiseksi, sillä sillä ei ole välitöntä vaikutusta.

On syytä muistaa, että tässä asteikossa, joka on vahvistettu suhteessa työntekijän palkkaan, otetaan huomioon työntekijän virkaikä yrityksessä. Korvauksen tasoa säännellään tiukasti: maksettavaan määrään sovelletaan  sekä alarajaa, että enimmäismäärää. Määrä vahvistetaan työntekijän kärsimän vahingon ja työnantajan tekemien tosiseikkojen « väärän » arvioinnin asteen mukaan.

Perustuslakineuvosto julisti vuonna 2018 tämän asteikon perustuslain mukaiseksi.

Korkein tuomioistuin muistuttaa myös, että asteikon piiriin ei sovelleta « mitätöntä » irtisanomista eli sitä, joka on päätetty syrjivälllä tavalla perusvapauden loukkaamiseen pohjautuvana, liittyen moraalisen tai seksuaalisen häirintään.

Pour recevoir les derniers articles