Ranskassa työntekijän oletetaan irtisanoutuneen jos ei hän enää tule töihin !

21.12.2022 annetulla työmarkkinalailla nro 2022-1598 muutettiin työlain L.1237-1-1 §:ää:Työntekijän, joka on vapaaehtoisesti luopunut tehtävästään eikä palaa työhön sen jälkeen, kun hänelle on toimitettu virallinen ilmoitus perustella poissaolonsa syy ja palata työhön, joko kirjattuna kirjeenä tai henkilökohtaisesti toimitetulla kirjeellä, työnantajan asettamassa määräajassa, katsotaan työntekijän eronneen työstään.Jos työntekijä aikoo vedota perusteltuun poissaolon syyhyn, joka voi estää eroamisolettaman, kuten sairauteen, vetäytymis- tai lakko-oikeuden käyttämiseen, kieltäytymiseen toteuttamasta asetuksen vastaista ohjetta tai työnantajan aloitteesta muutettua työsopimusta, kuuluu hänen ilmoittaa syy johon hän vetoaa vastauksessaan viralliseen huomautukseen.Uuden lain myötä, työntekijän katsotaan eronneen, ja ilman laillista syytä poissa oleva työntekijä ei voi enää vaatia työttömyyskorvausta, koska hän ei menetä työpaikkaansa irtisanomisen seurauksena.

Pour recevoir les derniers articles