Author: Kirsi MÄKELÄ-DANTZER

  • Accueil
  • Author: Kirsi MÄKELÄ-DANTZER

Ranskassa työntekijän oletetaan irtisanoutuneen jos ei hän enää tule töihin !

21.12.2022 annetulla työmarkkinalailla nro 2022-1598 muutettiin työlain L.1237-1-1 §:ää:Työntekijän, joka on vapaaehtoisesti luopunut tehtävästään eikä palaa työhön sen jälkeen, kun hänelle on toimitettu virallinen ilmoitus perustella poissaolonsa syy ja palata työhön, joko kirjattuna kirjeenä tai henkilökohtaisesti toimitetulla kirjeellä, työnantajan asettamassa määräajassa, katsotaan työntekijän eronneen työstään.Jos työntekijä aikoo vedota perusteltuun poissaolon syyhyn, joka voi estää eroamisolettaman, […]
En savoir plus

Abandon de poste

La loi Marché du Travail n°2022-1598 du 21.12.2022 a modifié l’article L.1237-1-1 du Code du travail :Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre […]
En savoir plus

The French High Court of Justice (“Cour de Cassation”) confirms the validity of the scale of compensation in the event of dismissal without real and serious cause

On 11 May 2022, the Social Chamber of the The French High Court of Justice, ruling in plenary session on appeals Nos. 21-14.490 and 21-15.247, issued an important decision in which it ruled on the « Macron » scale, established by the Order of 22 September 2017 and provided for by Article L. 1235-3 of the French […]
En savoir plus

Ranskan Korkein Oikeus ( ”Cour de cassation”) vahvistaa irtisanomiskorvausten kiinteän suuruuusasteikon pätevyyden irtisanomistapauksissa ilman todellisia ja vakavia syitä

Korkeimman Oikeuden sosiaalikamari antoi 11 päivänä toukokuuta 2022 täysistunnossaan tärkeän päätöksen valituksista nro 21-14.490 ja 21.-15.247, koskien 22 syyskuuta 2017 annetulla määräyksellä vahvistetusta ja työlain L. 1235-3 §:ssä säädetystä ”Macronin” asteikosta,  jonka tarkoituksena on rajoittaa korvauksen määrää, jos työntekijä irtisanotaan ilman todellista ja vakavaa syytä. Korkein Oikeus toteaa, että: – Ilman todellista ja vakavaa syytä […]
En savoir plus

Pour recevoir les derniers articles